Pozvánka – Vianočný koncert v rámci cyklu CESTY poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Vás pozýva na vianočný koncert v rámci cyklu CESTY poznávania, v akademickom roku 2019 / 2020.

Názov: Čas vianočný

Hosť: Komorný spevácky zbor OMNIA

Dátum a čas: 10.12.2019 (utorok) od 15:30 do 17:00 hod.

Miesto: 1. poschodie Ústavu celoživotného vzdelávania

Vstup voľný.

Všetci ste srdečne pozvaní!

Pozvánka

 

PhDr. Ľubica Mindeková
Koordinátor Univerzity tretieho veku

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.