Možnosť zapojenia sa do programu “Vízia a hodnoty pre Európu.”

European Leadership Programme je určený mladým absolventom magisterského štúdia vo veku 25-29 rokov, ktorí chcú získať skúsenosti v Bruseli. Program sa skladá z viacerých segmentov, súčasťou je neformálne vzdelávanie v politických témach s kľúčovými aktérmi z Bruselu, coaching v jezuitskom ponímaní a dobrovoľná služba pre odkázaných. Program pomáha budovať si network v meste a vyznať sa vo fungovaní inštitúcií z prvej ruky.

Do jarnej edície programu prebiehajúcej 1. marca – 30. júna 2020 sa hľadá 8-12 uchádzačov z celej Európy, ktorých čaká päť mesiacov intenzívnej práce a socializácie.
V prípade záujmu o účasť v programe je nutná registrácia a to najneskôr do 15. januára 2020.

Všetky potrebné informácie o programe

 

Europe Direct Žilina

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.