Pozvánka U3V UNIZA na prednášku z cyklu CESTY poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA pozýva na prednášku z cyklu CESTY POZNÁVANIA:

Ing. Ján Šoltýs, PhD. - Nanotechnológie – od modernej kozmetiky až po obnoviteľné zdroje energie

Prednáška sa uskutoční 13.2.2018 (utorok) od 15,00 do 16,30 hod. v učebni MB 105, 1. poschodie, v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania na ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina.

Plagát

Vstup voľný.

Ste srdečne vítaní!

PhDr. Ľubica Mindeková
Koordinátor Univerzity tretieho veku 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.