Globálny týždeň podnikania sa blíži! Obrovské globálne podujatie, ktoré sa každý rok tretí novembrový týždeň deje vo viac ako 150 krajinách po celom svete, sa tento rok vďaka ZMPS a partnerom chystá aj do Žiliny. Uskutoční sa 18.11.2015 na Žilinskej univerzite!

Viac informácií

Fakulta humanitných vied pozýva na hosťovskú prednášku doktorky Oleny Hundarenko z Kirovohrad State Pedagogical University, Ukraine s názvom: A Glimpse into Current Ukrainian Culture and Education. Prednáška sa koná 12. novembra 2015 o 13.00 hod. v miestnosti AF 210. Prednáška bude v anglickom jazyku.

Plagát

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline sa obzrela späť o 20 rokov. Slávnosťou  21. septembra 2015, konanou na pôde Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, čítala vo svojej histórii, tešila sa svojej súčasnosti a vyslala posolstvo do budúcnosti Univerzity tretieho veku.  Zdieľajte jej život – fotogaléria na linku www.ucv.uniza.sk , propagačné video 20 rokov U3V na linku - https://www.youtube.com/watch?v=5adYwdCLUU0

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.