Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Žilinská univerzita v obrazoch
Propagačné video o univerzite

Postup pri poskytnutí 2%(3%) daní pre ŽUŽ

ERASMUS DAY

Milí študenti, radi by ste absolvovali študentskú mobilitu ERASMUS+ alebo získali iné zahraničné štipendium v akademickom roku 2015/2016? Získajte všetky potrebné informácie počas ERASMUS Day už budúci utorok 3.3. v čase od 9.00 do 11.00 v informačných stánkoch vo vestibule hlavnej budovy ŽU. Teší sa na vás Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing ŽU.


Startup Sharks Roadshow 2015

V rámci Startup Sharks Roadshow 2015 vás Slovak Business Agency v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline a Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity pozýva na sériu unikátnych prednášok.
... viac | tlačová správa


Verejná prezentácia výskumného centra

S cieľom predstaviť odbornej aj laickej verejnosti odborné aktivity Výskumného centra ŽU v Žiline sa v piatok 6. februára tohto roku uskutočnila verejná prezentácia činnosti výskumných tímov, výsledkov ich doterajšieho výskumu, ako aj plánov do budúcna. Podrobnejšie informácie o aktuálnom výskume expertov zo Žiliny si prišlo vypočuť množstvo nadšencov nových technológií.
... viac


Ples Žilinskej univerzity dozrel do krásy a elegancie

6. februára 2015 sa konal už 18.ročník Reprezentačného plesu Žilinskej univerzity v Žiline. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie a spolu s účinkujúcimi a organizátormi spoločne vytvorili vynikajúcu atmosféru. Špeciálne poďakovanie patrí partnerom plesu, vďaka ktorým bol ples opäť veľkolepým zážitkom. Atmosféru 18.reprezentačného plesu ŽU Vám sprostredkujeme prostredníctvom fotografií a videa.
galéria | video


Pozvanie na verejnú prezentáciu činnosti výskumných tímov a pracovísk Výskumného centra ŽU

Chceli by ste bližšie spoznať výskumníkov, ich aktivity, výsledky aj plány do budúcna? Alebo by ste sa chceli zapojiť do spoločných výskumných procesov? Ak áno, príďte 6. februára 2015 na Žilinskú univerzitu, kde sa v aule 6 v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. dozviete všetko, čo vás zaujíma. Viac informácií nájdete na www.vyskumnecentrum.sk.


IX. medzinárodná konferencia o inžinierskom a počítačovom vzdelávaní - ICECE 2015

Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s COPEC - Science and Education Research Council, si Vás dovoľujú pozvať na IX. medzinárodnú konferenciu o inžinierskom a počítačovom vzdelávaní - ICECE 2015. Konferencia sa bude konať 10. – 13. 5. 2015 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Témou konferencie je: "Technológia vzdelávania pre budúcnosť: od jednoduchého k udržateľnému rastu kvality života". Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach konferencie: http://www.copec.org.br/icece2015/eng/index.asp


Študent EF súčasťou víťazného tímu mladých filmárov

Missing Memories je názov krátkeho filmu, ktorý zvíťazil v celosvetovej filmárskej súťaži "48 FILM Project" v kategórii People´s Choice. Medzi tvorcov oceneného filmu patrí aj Jakub Červenák, študent tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Multimediálne technológie na Katedre telekomunikácií a multimédií EF. Premietanie víťazného filmu a slávnostné odovzdávanie cien autorom sa uskutoční 24. februára 2015 priamo v Hollywoode! Blahoželáme! Viac informácií je dostupných tu: http://joymotion.sk/cesta-do-hollywoodu alebo https://www.48filmproject.com/winners/2014.
príloha


Zástupcovia mesta Žilina, ŽU a spoločnosti CEIT diskutovali v Tampere o rozšírení spolupráce v oblasti budovania inteligentných miest

Zástupcovia mesta Žilina, ŽU a spoločnosti CEIT sa v dňoch 15. a 16. januára 2015 zúčastnili na oficiálnej návšteve vo Fínsku v meste Tampere, na Tamperskej technickej univerzite a vo vedecko-výskumnom centre VTT. Cieľom návštevy bolo najmä rozšírenie spolupráce v oblasti budovania inteligentných miest.
... viac


Pozvanie na prednášku "Využitie aplikácie PSE pri modelovaní a simuláciách vo vede, technike a priemysle"

V mene riaditeľa Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Branislava Hadzimu, PhD. Vás pozývame na prednášku RNDr. Petra Faba, PhD. na tému "Využitie aplikácie PSE (python & simulator & editor) pri modelovaní a simuláciách vo vede, technike a priemysle", ktorá sa uskutoční 28.01.2015 v Aule 1 (nová budova) Žilinskej univerzity v Žiline. Prednáška je určená širokej odbornej aj laickej verejnosti.
... viac


Nové číslo Bulletinu SAIA

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 1/2015 nájdete tu: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/


ŠVOS na Elektrotechnickej fakulte ŽU

Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline v spolupráci so Spoločnou odborovou skupinou IAS/IES IEEE v rámci Československej sekcie IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž.
viac ...


5. miesto absolventa FRI v súťaži ACM SPY 2014 o najlepší študentský IT diplomový projekt

S radosťou Vám oznamujeme, že absolvent FRI ŽU Ing. Daniel Václavik s diplomovou prácou Využitie SVM na klasifikáciu znakov získaných z evidenčných čísel vozidiel, sa umiestnil v rámci súťaže ACM SPY 2014 na vynikajúcom 5. mieste. Srdečne blahoželáme ocenenému absolventovi, ale aj vedúcemu práce Ing.Petrovi Tarábkovi, PhD.
viac ...


Výskumné centrum ŽU získalo startup Oscara

Radi Vás informujeme o významnom úspechu výskumníkov z Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline, ktorým sa podarilo zvíťaziť v prestížnej súťaži Startup Awards 2014 v kategórii VEDA. Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.
tlačová správa | Foto


Stretnutie prezidenta SR s akademickou obcou ŽU

Záznam zo stretnutia prezidenta SR s akademickou obcou je dostupný na tomto linku: http://www.unitv.sk/on-demand/683/Diskusia-Prezidenta-SR-A.-Kisku-so-studentami-Zilinskej-univerzity/


Top manažér kvality roka 2014

Radi by sme Vás informovali o úspechu v súťaži Top manažéri kvality roka 2014. Súťaž, ktorej poslaním je posilniť tradíciu hodnotenia a oceňovania významných predstaviteľov manažérstva kvality v SR organizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. V kategórii B - sektor verejnej správy získal ocenenie Top manažér kvality roka 2014 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU. Blahoželáme!


Výhodné vstupné pre zamestnancov ŽU v Mestskom divadle Žilina

Mestské divadlo Žilina ponúka na domáce predstavenia vo veľkej sále (okrem premiér) zamestnancom ŽU štandardne zľavu 50%. Pri kúpe vstupenky sa stačí preukázať zamestnaneckým preukazom. Študenti môžu pri kúpe vstupenky využiť študentskú zľavu.
Aktuálny program Mestského divadla v Žiline nájdete tu: http://www.divadlozilina.eu/program


Schválené Erasmus+ granty na mobility študentov Žilinskej univerzity pre akademický rok 2014/2015

Dovoľujeme si informovať študentov Žilinskej univerzity, že na stránke oddelenia pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou boli zverejnené zoznamy pridelených grantov na Erasmus+ študijné pobyty a stáže študentov Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2014/2015.
... viac

Archív