Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Športový deň rektorky UNIZA 2015

Pozývame vás na obľúbený športový deň, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2015. Všetky dôležité informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Športový deň 2015    Návratka     Systém súťaží    Časový rozpis


Zborník vybraných záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku v Žiline s názvom „Senior neznamená starý “

Súčasťou osláv 20. výročia založenia Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline bude začiatkom akademického roka 2015/2016 aj nové vydanie zborníka vybraných záverečných prác študentov U3V s tematicky príznačným názvom "Senior neznamená starý". Viac informácií nájdete v tlačovej správe. 

Tlačová správa


Úspech našich študentov v súťaži Continental Student Challenge

Radi vás informujeme o úspechu študentov UNIZA,  ktorí v druhom ročníku súťaže Continental Student Challenge obsadili prvé a druhé miesto. Srdečne blahoželáme! 

... viac

Konferencia SDOT 2015 na FRI

Radi by sme vás pozvali na 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie SDOT 2015, ktorá sa bude konať 19.11 až 20.11 2015 v priestoroch FRI. Konferencia sa zameriava predovšetkým na všetky aspekty softvéru: od jeho návrhu, implementácie, využitia návrhových vzorov až po algoritmizáciu, programovacie jazyky a programovacie paradigmy. 

... viac

V priestoroch UNIZA boli osadené úle pre mestské včely

Aj Žilinčania už majú svoje mestské včely! V rámci projektu Adoptuj si včelu boli prvé úle osadené v priestoroch našej univerzity. Viac informácií nájdete TU. Slávnostné otvorenie mestskej včelnice na univerzite sa uskutočnilo v utorok 21.7. o 17:00 za budovou NS. Viac informácií je dostupných v tlačovej správe.

Tlačová správa


Úspech našej absolventky v súťaži THE BEST STUDENT PROJECT 2015

Radi vás informujeme, že záverečná práca absolventky Fakulty riadenia a informatiky ŽU, Ing. Andrey Kochanovej, sa umiestnila na druhom mieste vo finále súťaže The best student project 2015. Ing. Andrea Kochanová získala aj špeciálnu cenu pre najlepšiu prácu orientovanú na manažérstvo kvality. Srdečne blahoželáme! Viac informácií: http://www.produktivne.sk/sutaz/vysledky-2-rocnika-2015/  


Noc výskumníkov 2015

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, radi by sme vás informovali, že festival vedy Noc výskumníkov sa tento rok uskutoční v piatok 25. septembra 2015. Prihlasovací formulár je dostupný na adrese  http://www.nocvyskumnikov.sk/static_contents/view/prihlasky-2015, termín pre jeho vyplnenie a odoslanie je do 25.8.2015. 


Hľadá sa slovenský vedec, ktorý mení svet sci-fi na skutočnosť

Anketu „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“ vyhlásil edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. Cieľom aktivity je predstaviť našu vedeckú špičku mladej generácii originálnym a atraktívnym spôsobom. Vedcov do ankety nominovali univerzity, SAV a CVTI SR. Zastúpenie má aj UNIZA. Bezplatné  online  hlasovanie  trvá  do 20. 10. 2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Hlasovanie prebieha TU .


Unizaclub

Katedra anglického jazyka a literatúry FHV ŽU v Žiline informuje o organizovaní 3. ročníka Unizaclubu - anglického klubu pre deti mladšieho školského veku - v auguste 2015. Všetky podrobné informácie nájdete v priloženom letáku.
Leták


Výskumníci z Fakulty riadenia a informatiky a Stavebnej fakulty ŽU merali intenzitu dopravy so zameraním na vozidlá s nebezpečným nákladom

V období od 22. júna do 4. júla 2015 merali na vybraných miestach v Žiline výskumníci zo Žilinskej univerzity intenzitu dopravy so zameraním na automatickú klasifikáciu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad. Tieto vozidlá detekovali špeciálne kamerové systémy, ktoré boli umiestnené na hlavných ťahoch mesta Žilina. Dáta využijú na stanovenie rizík tunela Považský Chlmec. 

Tlačová správa


Európske trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov – napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska

V utorok 23. júna 2015 sa na Žilinskej univerzite v Žiline konal medzinárodný workshop o inteligentných dopravných systémoch s názvom "Európske trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov – napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska". Workshop organizoval Univerzitný vedecký park ŽU. Podrobnosti o podujatí nájdete v tlačovej správe.

Tlačová správa


Nový reklamný spot Strojníckej fakulty ŽU

Strojnícka fakulta ŽU sa v médiách prezentuje novým reklamným spotom, pozrieť si ho môžete TU


Firma Huawei podpísala v Pekingu memorandum o spolupráci so Žilinskou univerzitou

Na Slovensku bude Huawei pravdepodobne testovať novú mobilnú sieť. Dňa 25. mája 2015 bolo v Pekingu podpísané memorandum o spolupráci firmy so Žilinskou univerzitou. Viac informácií...


RESEARCH STAR vyhrali EYEBLINK, HARVIE a CONNECTED HOME

Vyhľadať šikovných ľudí s jedinečnou myšlienkou, inováciou či projektom zameraným na technológie budúcnosti – to bol cieľ súťaže RESEARCH STAR, ktorú po druhýkrát zorganizovalo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline. Pred porotou zloženou z expertov Výskumného centra ŽU v Žiline a praxe sa v utorok 26. mája prezentovalo 9 tímov, ktoré ponúkli 10 nápadov z rôznych oblastí - stavebníctvo, doprava, enviroment, kultúra či komunikačné technológie v rôznom štádiu vývoja – od prototypov až po finálne produkty. Rôznorodosť prezentovaných tém potvrdila neutíchajúci záujem ľudí ponúkať inovatívne riešenia v rôznych oblastiach vedy, výskumu a spoločnosti vôbec, prezentácie súťažiacich zas potvrdili zvyšujúcu sa kvalitu projektov.  

Tlačová správa   Diplomy    Radosť z víťazstva


VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Príloha


Solar Team Slovakia predstavil koncept ultraľahkého solárneho vozidla

Študenti a pracovníci Žilinskej univerzity v Žiline a Vysokej školy výtvarných umení spolupracujú na jedinečnom projekte - vyvíjajú a konštruujú ultraľahké solárne vozidlo, ktoré bude štartovať na svetoznámej súťaži World Solar Challenge s trasou naprieč celou Austráliou. V pondelok 13. apríla 2015 sa v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení konala tlačová konferencia, kde Solar Team Slovakia predstavil koncept vozidla. 

Video Tlačová správa


Výhodné vstupné pre zamestnancov ŽU v Mestskom divadle Žilina

Mestské divadlo Žilina ponúka na domáce predstavenia vo veľkej sále (okrem premiér) zamestnancom ŽU štandardne zľavu 50%. Pri kúpe vstupenky sa stačí preukázať zamestnaneckým preukazom. Študenti môžu pri kúpe vstupenky využiť študentskú zľavu.
Aktuálny program Mestského divadla v Žiline nájdete tu: http://www.divadlozilina.eu/program


Archív