Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU


Postup pri poskytnutí 2%(3%) daní pre ŽUŽ


Girl´s Day 2015 na Fakulte riadenia a informatiky ŽU

Na Fakulte riadenia a informatiky sa 23. apríla 2015 uskutoční už druhý ročník podujatia Girl´s Day. Jeho cieľom je prezentovať odbor Informačné a komunikačné technológie dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti. Aj tento rok je veľký záujem o bohatý program, ktorý pripravili jednotlivé katedry fakulty ako napríklad YROBOT - ukážka mobilného robotického systému, Matematika v informatike alebo na čo je dobré rozmýšľanie, Optimalizácie inšpirované prírodou, CISCO network academy a pod.

Plagát


Vyhlásenie volieb do akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline

(funkčné obdobie máj 2015 – máj 2019)
V zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS ŽU“) predseda AS ŽU vyhlasuje  voľby členov zamestnaneckej a študentskej časti akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.

podrobné informácie


Solar Team Slovakia predstavil koncept ultraľahkého solárneho vozidla

Študenti a pracovníci Žilinskej univerzity v Žiline a Vysokej školy výtvarných umení spolupracujú na jedinečnom projekte - vyvíjajú a konštruujú ultraľahké solárne vozidlo, ktoré bude štartovať na svetoznámej súťaži World Solar Challenge s trasou naprieč celou Austráliou. V pondelok 13. apríla 2015 sa v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení konala tlačová konferencia, kde Solar Team Slovakia predstavil koncept vozidla. 

Video Tlačová správa


Večer populárnych melódií

Fakulta humanitných vied ŽU v spolupráci s í-Téčkom a katedrou hudby Vás pozývajú na Večer populárnych melódií, ktorý sa uskutoční 22. apríla 2015 o 19.30 hod. v budove rektorátu.  

Plagát


Športový deň

Pozývame Vás na Športový deň na Hlinách, ktorý každoročne organizuje pre študentov UNIZA rádio RAPEŠ. Tento rok sa podujatie koná 29. apríla 2015. Viac informácií nájdete na plagáte. 

Plagát


Súťaž o najlepšiu semestrálnu prácu

Fakulta riadenia a informatiky ŽU vyhlasuje spolu so spoločnosťou DAVINCI súťaž o najlepšiu semestrálnu prácu z predmetu Java – jazyk a vývoj aplikácií. Viac informácií v informačnom letáku.

Leták


Zoznamy vyradených kníh

Zoznamy vyradených knižničných jednotiek.

zoznam 1 | zoznam 2


Medzinárodná konferencia Advances in Business-Related Scientific Research Conference Venice 2015

V dňoch 23. 3. – 27. 3. 2015 sa uskutočnila v Benátkach medzinárodná konferencia Advances in Business-Related Scientific Research Conference Venice 2015. Zúčastnili sa jej aj výskumní pracovníci z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline.

Tlačová správa  Fotografia


Research Star

Máš nápad, o ktorom by malo Slovensko vedieť? Si odvážny a odhodlaný zvíťaziť? Ak áno, neváhaj a poď sa pobiť o titul Research Star!

Plagát


Územný generel dopravy mesta Žilina - prosba o vyplnenie dotazníka

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti. Možno ste v lokálnych médiách už zaregistrovali, že Žilinská univerzita spracováva Územný generel dopravy (UGD) mesta Žilina. Veľmi dôležitou súčasťou UGD je dopravno-sociologický prieskum dopravných návykov obyvateľstva. Prieskum bude realizovaný formou dotazníka po celom území "veľkej" Žiliny, t.j. mesto a všetky blízke obce. Vzhľadom na to, že potrebujeme veľkú vzorku odpovedí z celého územia, dovoľujeme si aj Vás týmto osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka. V prílohách nájdete 3 súbory: dotazník v tvare pre tlač (DSP Tlač), dotazník v exceli pre priame vyplňovanie (obsahuje aj príklad vyplnenia) a samostatný súbor s príkladom (Príklad). ... viac


Informačný deň MATLAB a COMSOL Multiphysics

Elektrotechnická fakulta ŽU v spolupráci s firmou Humusoft organizuje 14. 4. 2015 v ND117 (zasadačka dekana EF ŽU) informačný
deň MATLAB a COMSOL Multiphysics. Vstup je voľný, vyžaduje sa len registrácia. Viac informácií je dostupných v pozvánke, program a možnosť registrácie nájdete na: www.humusoft.cz/zilina
Pozvánka


Národný štipendijný program - nová výzva na podávanie žiadostí

Informujeme vás, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2015/2016. 

... viac

IX. medzinárodná konferencia o inžinierskom a počítačovom vzdelávaní - ICECE 2015

Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s COPEC - Science and Education Research Council, si Vás dovoľujú pozvať na IX. medzinárodnú konferenciu o inžinierskom a počítačovom vzdelávaní - ICECE 2015. Konferencia sa bude konať 10. – 13. 5. 2015 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Témou konferencie je: "Technológia vzdelávania pre budúcnosť: od jednoduchého k udržateľnému rastu kvality života". Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach konferencie:http://www.copec.org.br/icece2015/eng/index.asp


Výhodné vstupné pre zamestnancov ŽU v Mestskom divadle Žilina

Mestské divadlo Žilina ponúka na domáce predstavenia vo veľkej sále (okrem premiér) zamestnancom ŽU štandardne zľavu 50%. Pri kúpe vstupenky sa stačí preukázať zamestnaneckým preukazom. Študenti môžu pri kúpe vstupenky využiť študentskú zľavu.
Aktuálny program Mestského divadla v Žiline nájdete tu: http://www.divadlozilina.eu/program


Archív

PEDAS SF EF SVF FRI FSI FHV

Virtuálna priehliadka ŽU

Žilinská univerzita Facebook

LinkyKalendár