Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Minimum teórie, skúškou je trh. Univerzitný predmet, kde sa rodia startupy.

Okrem predmetov v rámci zvolených študijných programov si môžu študenti UNIZA zaradiť do svojho rozvrhu aj jeden špeciálny. Je otvorený študentom  všetkých ročníkov bez ohľadu na fakultu či zameranie, ktoré študujú. Predmet Povolanie podnikateľ môže absolvovať každý. Jedinou podmienkou je chuť a snaha pracovať na svojom vlastnom podnikateľskom nápade. Tlačová správa


Premenovanie učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy


Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 9. 2. 2016 v čase od 9:00 do 14:00 hod. v univerzitnom areáli Veľký diel. Súčasťou programu DOD bude aj prehliadka laboratórií a katedier fakulty. Plagát


Deň otvorených dverí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná 19. februára 2016 o 10.00 hod. v aule NG 01. Po prezentácii štúdia na fakulte bude program pokračovať prehliadkou katedier, laboratórií, priestorov univerzity, menzy, internátov a knižnice. Harmonogram DOD 


Deň otvorených dverí na Fakulte riadenia a informatiky

Fakulta riadenia a informatiky srdečne pozýva na "Deň otvorených dverí 2016", ktorý organizuje 19. februára 2016 o 10.00 hod. v budove FRI, v učebni  C9. Pripravený je bohatý program. Účastníci sa dozvedia informácie o štúdiu, študijných programoch, prijímacích pohovoroch a podmienkach prijatia. Pripravené budú prezentácie katedier, laboratória a učebne, prezentácie úspešných absolventov fakulty, zaujímavé projekty riešené na fakulte aj za účasti študentov a mnoho ďalších zaujímavých vecí. Viac informácií o DOD    Videopozvánka      Plagát


Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná 10. februára 2016 od 10.00 hod. v Aule 6. Súčasťou programu bude prezentácia fakulty, informovanie o prijímacom konaní, študijných programoch a uplatnení absolventov. V čase od 11.00 do 15.00 hod. sa uskutoční prehliadka učební, laboratórií a prezentácia vzdelávacej a výskumnej činnosti katedier. Plagát 


Štatistiky programu ERASMUS

Radi vás informujeme, že podľa štatistík programu Erasmus, sa v študentskej mobilite umiestnila UNIZA medzi prvými piatimi slovenskými univerzitami. Graf    Ďalšie zaujímavé štatistiky sú dostupné na týchto odkazoch:

http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_en.htm      http://ec.europa.eu/education/library/statistics/2014/slovakia_en.pdf 


Reprezentačný ples UNIZA 2016

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Dr. h. c.  prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. vás pozýva na 19. reprezentačný ples Žilinskej univerzity, ktorý sa uskutoční dňa 12. februára 2016 o 19.00 hod. v Stravovacom zariadení UNIZA - Nová menza. Pripravený je už tradične výborný program - vystúpi skupina Vidiek, husľové trio G-Strinx aj folklórny súbor Stavbár. Vstupenky budú v predaji od 25. 1. 2016 do 29. 1. 2016 na rektoráte, č.d. 315, tel. č. 513 51 31, Ing. Jarmila Červená. 

Plagát 


Odborný seminár „Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe

Slovenská matematická spoločnosť – sekcia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Žilinská univerzita v Žiline Vás pozývajú na odborný seminár „Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe“, ktorý sa koná pod záštitou štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Romany Kanovskej. Seminár sa uskutoční dňa 9.2.2016 v čase od 10.00 do 16.00 na Žilinskej univerzite v Žiline, Aula 2.  

... viac

Pozvánka na Cyklus prednášok a diskusií „20 krokov k poznaniu“

Univerzita  tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline ponúka i v roku 2016 prednášky z Cyklu prednášok a diskusií pod názvom „20 krokov k poznaniu“

... viac

Žilinská univerzita otvorila unikátne pracoviská. Špičkový aplikovaný výskum má pomôcť zlepšiť kvalitu života aj konkurencieschopnosť regiónu.

Oblasť výskumu a vývoja na Slovensku sa opäť posunula o krok vpred. Žilinská univerzita v Žiline v pondelok 7. decembra 2015 otvorila dve špeciálne pracoviská - Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum, ktoré svojim špičkovým výskumom podporia rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu. 

Tlačová správa


trendence GRADUATE BAROMETER 2016

„Trendence Graduate Barometer” poskytne každý rok približne 950 univerzitám v celej Európe hodnotné údaje o spokojnosti ich študentov. Naša univerzita sa zúčastňuje na tohtoročnej štúdii. Okolo 280 000 študentov pomáha ovplyvniť budúcu podobu sveta v oblasti práce tým, že sa podelí o svoje ciele a motivácie.

... viac

Výhodné vstupné pre zamestnancov ŽU v Mestskom divadle Žilina

Mestské divadlo Žilina ponúka na domáce predstavenia vo veľkej sále (okrem premiér) zamestnancom ŽU štandardne zľavu 50%. Pri kúpe vstupenky sa stačí preukázať zamestnaneckým preukazom. Študenti môžu pri kúpe vstupenky využiť študentskú zľavu.
Aktuálny program Mestského divadla v Žiline nájdete tu: http://www.divadlozilina.eu/program


Archív