Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Vianoce na univerzite

Vianoce na univerzitu prichádzajú už v utorok 8. decembra 2015. V čase od 14.00 do 16.00 hod. sa vestibul hlavnej univerzitnej budovy premení na malý vianočný trh, pod vianočným stromčekom vystúpi Tomáš Bezdeda a v cafetérii sa bude podávať vianočný punč. Pripravené je aj nafukovacie planetárium, vedecké exponáty, workshop animácie a ďalšie sprievodné (nielen) vianočné aktivity.

Plagát

... viac

trendence GRADUATE BAROMETER 2016

„Trendence Graduate Barometer” poskytne každý rok približne 950 univerzitám v celej Európe hodnotné údaje o spokojnosti ich študentov. Naša univerzita sa zúčastňuje na tohtoročnej štúdii. Okolo 280 000 študentov pomáha ovplyvniť budúcu podobu sveta v oblasti práce tým, že sa podelí o svoje ciele a motivácie.

... viac

47. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

Pobočka JSMF v Žiline, Katedra matematiky a Katedra aplikovanej matematiky  Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenská matematická spoločnosť - sekcia JSMF pozýva na 47. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV  v Jasnej pod Chopkom.

Pozvánka

Program


Pozvánka na prednášky

Milí kolegovia, v týždni 23.11- 27.11. 2015 navštívia FHV UNIZA prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak a Dr. Grazyna Rura - Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland.  Prednáška 24.11. Prednáška 24.11  Prednáška 25.11 Prednáška 25.11 

... viac

Výzva na predkladanie prihlášok, program ERASMUS+, aktivita KA1: Mobilita zamestnancov-výučba, šk. rok 2015/2016

Prihlášku, potvrdený program výučby v slovenskom, alebo anglickom jazyku /môže byť kópia/, zápis z výberoveho konania na fakulte/ústave spolu so zoznamom uchádzačov, doručte, prosím, na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing rektorátu.
Termín:  15.7.2015

Prílohy

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

Prihláška

Program výučby sk

Program výučby en


Pozvánka na výstavu Wireless World

Pozývame vás na výstavu Wireless World - bezdrôtový svet o Jozefovi Murgašovi, slovenskom vynálezcovi a priekopníkovi bezdrôtovej telekomunikácie. Výstava sa koná na dekanáte Elektrotechnickej fakulty od 20. 11. 2015 do 18. 12. 2015.

Plagát


Popredné letecké univerzity spájajú sily

Vďaka dlhoročným zahraničným aktivitám Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov sa Žilinskej univerzite podaril ďalší úspech v podobe plurilaterálneho prepojenia študijných programov so zameraním na civilné letectvo. 

Tlačová správa   Fotografia


Úskalia internetu - ako si zvoliť bezpečné heslo

V dnešnej dobe je používanie elektronickej pošty, platieb a iných vymožeností informačných technológií úplne bežné. Zamysleli ste sa však niekedy nad bezpečnosťou vašich dát a nastavení správnych hesiel, ktoré je ťažko prelomiť? 

Plagát

... viac

Workshopy v nemeckom a anglickom jazyku

Univerzitná škola jazykov pre Vás pripravila sériu workshopov v nemeckom jazyku na tému „KARRIERESTART“ a v anglickom jazyku na tému „Start Up Career“.

Leták KARRIERESTART   Leták Start Up Career 

... viac

Konferencia “Digitálny informačný priestor pre vzdelávanie informačných profesionálov”

V dňoch 19. - 20. novembra 2015 sa v priestoroch Univerzitného strediska Zuberec uskutoční konferencia Digitálny informačný priestor pre vzdelávanie informačných profesionálov a na ňu nadväzujúce workshopy. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke a programe.

Program


VÝZVA - programu ERASMUS+ na predkladanie prihlášok na mobilitu zamestnancov - školenie

... viac

Propagačné video UNIZA

Nové propagačné video UNIZA v slovenskej aj anglickej verzii je k dispozícii na stiahnutie, nachádza sa na intranete v ľavom navigačnom stĺpci. 


Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku

Žilinská univerzita vyhlasuje opakovanú obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku v Prievidzi, Ružomberku a rekreačnej oblasti Súľov - Hradná. Bližšie informácie najdete tu: Prievidza, Ružomberok, Súľov - Hradná


UNIZA má najlepšie CCNP sieťové kurzy v regióne centrálnej Európy

Cisco sieťová akadémia  pri Fakulte riadenia a informatiky bola ocenená ako najlepšia akadémia v poskytovaní CCNP kurzov (úroveň profesional) v regióne centrálnej Európy (Europe-Central/Russia/CIS Recipients) a získala ocenenie CCNP Academy Curriculum Excellence ! Ocenenie je založené na feedback-och od študentov a na výsledkoch finálnych skóre v testoch CCNP. 

Certifikát


Noc výskumníkov 2015 v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline sa opäť zapojila do úspešného podujatia Noc výskumníkov. Atmosféru Noci výskumníkov v Žiline vám priblíži aj toto video:

http://www.unitv.sk/on-demand/695/Noc-vyskumnikov-2015/


Doc. Michal Valčo, PhD. sa stane členom Európskej akadémie vied a umení

18. septembra 2015 bol nominačnou komisiou Európskej akadémie vied a umení (EAVU) vo Viedni za riadneho člena nominovaný aj docent Michal Valčo, PhD., pedagóg Katedry náboženských štúdií Fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite v Žiline.

... viac

Študentská osobnosť Slovenska

Jedenásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť ocení výnimočné úspechy študentov vysokých škôl. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť.

Viac informácií


Ponuka jazykových kurzov a možnosť získať Cambridge certifikát

Univerzitná škola jazykov otvára od októbra nové jazykové kurzy, prehľad nájdete v priloženom letáku. Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA ponúka možnosť získať Cambridge certifikát. Viac informácií je dostupných v priloženom letáku alebo na www.ucv.uniza.sk.  

Jazykové kurzy   Ponuka kurzov-bližšie info   Cambridge skúšky 


Pozvánka na cyklus prednášok a diskusií '20 krokov k poznaniu'

Univerzita  tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline pozýva  na cyklus prednášok a diskusií pod názvom 20 krokov k poznaniu.

... viac

V zrekonštruovanej aule sa diskutovalo o moderných technológiách, CERNe aj mestskom downhille

V utorok 29. septembra 2015 sa konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly NG01. Na rekonštrukcii sa podieľala spoločnosť DATALAN, podľa ktorej bola aula aj pomenovaná. Otvorenie auly bolo spojené s interaktívnou diskusiou s Danielom Valúchom, fyzikom z CERNu a populárnym cyklistom Filipom Polcom. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Tlačová správa   FOTOGALÉRIA 


Konferencia SDOT 2015 na FRI

Radi by sme vás pozvali na 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie SDOT 2015, ktorá sa bude konať 19.11 až 20.11 2015 v priestoroch FRI. Konferencia sa zameriava predovšetkým na všetky aspekty softvéru: od jeho návrhu, implementácie, využitia návrhových vzorov až po algoritmizáciu, programovacie jazyky a programovacie paradigmy. 

... viac

Výhodné vstupné pre zamestnancov ŽU v Mestskom divadle Žilina

Mestské divadlo Žilina ponúka na domáce predstavenia vo veľkej sále (okrem premiér) zamestnancom ŽU štandardne zľavu 50%. Pri kúpe vstupenky sa stačí preukázať zamestnaneckým preukazom. Študenti môžu pri kúpe vstupenky využiť študentskú zľavu.
Aktuálny program Mestského divadla v Žiline nájdete tu: http://www.divadlozilina.eu/program


Archív