Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Firma Huawei podpísala v Pekingu memorandum o spolupráci so Žilinskou univerzitou

Na Slovensku bude Huawei pravdepodobne testovať novú mobilnú sieť. Dňa 25. mája 2015 bolo v Pekingu podpísané memorandum o spolupráci firmy so Žilinskou univerzitou. Viac informácií...


Výzva na predkladanie prihlášok, program ERASMUS+, aktivita KA1: Mobilita zamestnancov-výučba, šk. rok 2015/2016

Prihlášku, potvrdený program výučby v slovenskom, alebo anglickom jazyku /môže byť kópia/, zápis z výberoveho konania na fakulte/ústave spolu so zoznamom uchádzačov, doručte, prosím, na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing rektorátu.
Termín:  15.7.2015

Prílohy

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

Prihláška

Program výučby sk

Program výučby en


VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Príloha


Výskumná Stanica

Pozývame vás na druhé pokračovanie Výskumnej Stanice!  Témou bude tentoraz svet elementárnych častíc, ktorý vo svojich prezentáciách priblížia RNDr. Mikuláš Gintner, PhD. a doc. Dr. Ivan Melo, PhD. z Katedry fyziky EF ŽU. Okrem iného predstavia, čím sa zaoberajú vedci v CERNe a čo je nové na urýchľovači LHC. Výskumná Stanica s názvom "Higgsov bozón nie je božská častica" sa koná v piatok 22. mája 2015 o 19.00 v Stanici Žilina – Záriečie. Všetci ste vítaní!

Leták


Letná škola ŠKODA AUTO University

Vážení kolegovia študenti, ŠKODA AUTO vysoká škola usporadúva letnú školu (Mladá Boleslav - ČR). Partnermi je ďalších päť európskych univerzít. Jedným z partnerov je aj Žilinská univerzita v Žiline. Podrobnosti o letnej škole nájdete v priloženom súbore (PDF). Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vyplniť a podpísať prihlášku (priložený word súbor). Tento podpísaný dokument je následne potrebné odovzdať na oddelení pre medzinárodné vzťahy a marketing (rektorát UNIZA, 3 poschodie, č. d. 317) Mgr. Lenke Kuzmovej. Najneskôr do 29.5.2015.

Podrobnosti o letnej škole   Prihláška


Študentský športový deň 2015

Ako vyzeral a akú atmosféru mal študentský športový deň 2015, ktorý sa konal 29. apríla 2015 v areáli ubytovacieho zariadenia Hliny V, vám priblíži toto video .


Solar Team Slovakia predstavil koncept ultraľahkého solárneho vozidla

Študenti a pracovníci Žilinskej univerzity v Žiline a Vysokej školy výtvarných umení spolupracujú na jedinečnom projekte - vyvíjajú a konštruujú ultraľahké solárne vozidlo, ktoré bude štartovať na svetoznámej súťaži World Solar Challenge s trasou naprieč celou Austráliou. V pondelok 13. apríla 2015 sa v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení konala tlačová konferencia, kde Solar Team Slovakia predstavil koncept vozidla. 

Video Tlačová správa


Girl´s Day 2015 na Fakulte riadenia a informatiky ŽU

Na Fakulte riadenia a informatiky sa 23. apríla 2015 uskutočnil už druhý ročník podujatia Girl´s Day. Jeho cieľom bolo prezentovať odbor Informačné a komunikačné technológie dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti. Aj tento rok bol veľký záujem o bohatý program, ktorý pripravili jednotlivé katedry fakulty ako napríklad YROBOT - ukážka mobilného robotického systému, Matematika v informatike alebo na čo je dobré rozmýšľanie, Optimalizácie inšpirované prírodou, CISCO network academy a pod.


Územný generel dopravy mesta Žilina - prosba o vyplnenie dotazníka

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti. Možno ste v lokálnych médiách už zaregistrovali, že Žilinská univerzita spracováva Územný generel dopravy (UGD) mesta Žilina. Veľmi dôležitou súčasťou UGD je dopravno-sociologický prieskum dopravných návykov obyvateľstva. Prieskum bude realizovaný formou dotazníka po celom území "veľkej" Žiliny, t.j. mesto a všetky blízke obce. Vzhľadom na to, že potrebujeme veľkú vzorku odpovedí z celého územia, dovoľujeme si aj Vás týmto osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka. V prílohách nájdete 3 súbory: dotazník v tvare pre tlač (DSP Tlač), dotazník v exceli pre priame vyplňovanie (obsahuje aj príklad vyplnenia) a samostatný súbor s príkladom (Príklad). ... viac


Zoznamy vyradených kníh

Zoznamy vyradených knižničných jednotiek.

zoznam 1 | zoznam 2


Medzinárodná konferencia Advances in Business-Related Scientific Research Conference Venice 2015

V dňoch 23. 3. – 27. 3. 2015 sa uskutočnila v Benátkach medzinárodná konferencia Advances in Business-Related Scientific Research Conference Venice 2015. Zúčastnili sa jej aj výskumní pracovníci z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline.

Tlačová správa  Fotografia


Národný štipendijný program - nová výzva na podávanie žiadostí

Informujeme vás, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2015/2016. 

... viac

Výhodné vstupné pre zamestnancov ŽU v Mestskom divadle Žilina

Mestské divadlo Žilina ponúka na domáce predstavenia vo veľkej sále (okrem premiér) zamestnancom ŽU štandardne zľavu 50%. Pri kúpe vstupenky sa stačí preukázať zamestnaneckým preukazom. Študenti môžu pri kúpe vstupenky využiť študentskú zľavu.
Aktuálny program Mestského divadla v Žiline nájdete tu: http://www.divadlozilina.eu/program


Archív

PEDAS SF EF SVF FRI FSI FHV

Virtuálna priehliadka ŽU

Žilinská univerzita Facebook

LinkyKalendár