Projekty na podporu výskumno-vývojových kapacít na Žilinskej univerzite v Žiline

Zoznam projektov

Názov projektu: Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií
Číslo projektu: ITMS2014+313011T426
Výška NFP: 3 943 115,47 €
Hlavný cieľ projektu: stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti „Progresívne materiály a nanotechnológie “ a umožniť realizovať nezávislý špičkový výskum a vývoj v oblasti materiálov

Názov projektu: IKT pre smart spoločnosť
Číslo projektu: ITMS2014+313011T462
Výška NFP: 3 614 745,15 €
Hlavný cieľ projektu: stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti „Informačné a komunikačné technológie“ a umožniť realizovať aktivity nezávislého výskumu a vývoja vo vednej oblasti

Názov projektu: IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov
Číslo projektu: ITMS2014+313011T413
Výška NFP: 1 877 865,28 €
Hlavný cieľ projektu: vytváranie komplexných systémov pre dopravné prostriedky pre 21. storočie zvyšujúcich komfort a bezpečnosť s využi?m informačno-komunikačných technológií

Názov projektu: Syntéza najnovších poznatkov z konštrukčného, technologického a procesného inžinierstva za účelom zvyšovania inovačného potenciálu strojárskeho priemyslu
Číslo projektu: ITMS2014+313011T420
Výška NFP: 1 933 299,20 €
Hlavný cieľ projektu: výskumno-vývojová a inovačná činnosť, ktorá je sústredená hlavne na budúce potreby strojárskeho priemyslu SR a to syntézou moderných prístupov v konštrukčnom, technologickom a procesnom inžinierstve a ich následný transfer do praxe ako spôsob zvyšovania inovačného potenciálu

Názov projektu: Progresívne systémy a technológie pre priemysel a infraštruktúru
Číslo projektu: ITMS2014+313011T415
Výška NFP: 6 110 566,66 €
Hlavný cieľ projektu: stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti "IKT" a umožnenie realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja

Názov projektu: Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd
Číslo projektu: ITMS2014+313011T485
Výška NFP: 710 394,23 €
Hlavný cieľ projektu: zisťovanie technických, bezpečnostných a životnostných vlastností moderných a automatizovaných cestných vozidiel, predovšetkým so zameraním na ich automatizované a robotizované prvky

Názov projektu: Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov
Číslo projektu: ITMS2014+313011T428
Výška NFP: 1 845 480,07 €
Hlavný cieľ projektu: zvýšenie výskumnej aktivity a konsolidácie výskumno-vývojových kapacít v oblastí Dopravných prostriedkov pre 21. storočie so zacielením na podporu efektívneho plánovania a riadenia dopravných systémov

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: doc. Ing. Michal Koháni, PhD. / +421 41 513 5135 / michal.kohani@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť