Plán rodovej rovnosti Žilinskej univerzity v Žiline (2021-2025)

Začiatky rodovej rovnosti na UNIZA siahajú do roku 2018, kedy bol v rámci H2020 projektu CHANGE zostavený prvotný plán rodovej rovnosti. V tom istom roku boli implementované prvé opatrenia. V roku 2019 bol realizovaný napríklad prieskum zamestnaneckej spokojnosti s nadväzujúcimi návrhmi na zmenu, ďalej nasledovali podujatia ako fotovýstava, prezentácie výskumných aktivít úspešných výskumníčok a ďalšie. V novembri roku 2021 bol vedením UNIZA schválený upravený plán spĺňajúci tzv. „eligibility“ kritérium rámcového programu EÚ na podporu vedy a výskumu Horizont Európa. Plán pozostáva z troch častí:
A. Rodovo rovná UNIZA (všeobecná časť),
B. Zosúlaďovanie súkromného a pracovného života (špecifická časť),
C. Fyzické a psychické násilie (špecifická časť). 

Jeho plné znenie nájdete tu:

Plán rodovej rovnosti Žilinskej univerzity v Žiline (2021-2025)

Žilinská univerzita schválením plánu potvrdila svoj záväzok vytvárať vhodné pracovné prostredie plné rešpektu pre všetkých. Opatrenia sú komplementárne k aktivitám uskutočňovanými v súvislosti s ocenením HR Excellence in Research, o ktoré sa UNIZA uchádza.

Na plnenie plánu rodovej rovnosti a monitorovanie aktivít dohliada prorektor, prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA, ktorý bol v decembri 2021 ustanovený za ambasádora rovných príležitostí na UNIZA.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Veronika Kunová / +421 41 513 5115 / veronika.kunova@uniza.sk

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline