Poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami

Čím sa zaoberá poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami?

  • zabezpečuje základnú poradenskú činnosť a podporu študentom univerzity pri riešení problémov súvisiacich so štúdiom a pobytom na UNIZA v spolupráci s odborníkmi (psychológ, kariérový poradca, fakultný študijný poradca, fakultný koordinátor/koordinátor pre celouniverzitné študijné programy pre študentov so špecifickými potrebami, a pod.),
  • poradenstvo pri výbere a používaní asistenčných technológií a kompenzačných pomôcok,
  • poskytovanie informácií o možnostiach peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
  • pomoc pri riešení problémových situácií vyplývajúcich zo zhoršeného zdravotného stavu, ktoré by mohli ohroziť plnenie študijných povinností,
  • informovanie o možnostiach využívania bezbariérového pracoviska pre študentov so špecifickými potrebami v Univerzitnej knižnici,
  • odporúčanie ďalšej odbornej pomoci a poskytnutie kontaktov.

Čo môžete od stretnutia očakávať?

  • stretnutia prebiehajú v dôvernej atmosfére,
  • stretnutia trvajú približne 50 minút (pri niektorých okolnostiach môžu byť o niečo dlhšie alebo kratšie),
  • hlavnou zásadou našej práce je rešpekt k jedinečnosti každého životného príbehu. Rozhovor je zameraný na potreby každého klienta s cieľom získavania istoty, rovnováhy a sebarozvoja.

Kto môže využiť služby poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami?

  • poradenstvo využívajú študenti vlastniaci štatút študenta so špecifickými potrebami (v zmysle Smernice č. 198)

Ako si môžete zarezervovať stretnutie?

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Katarína Gažová

Miestnosť: AA016

tel.: +421 41 513 5038

e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Katarína Gažová / tel.: +421 41 513 5038 / mob.: +421 918 513 952 / e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline