Sociálne poradenstvo UNIZA

Čím sa zaoberá sociálne poradenstvo?

 • poskytuje základnú poradenskú činnosť študentom a zamestnancom univerzity o možnostiach riešenia nepriaznivých sociálnych situácii,
 • poskytuje podporu a orientáciu v oblasti štipendií,
 • sociálna pomoc pri tehotenstve a pri zvládaní rodičovstva (zosúladenie študijných a rodičovských povinnosti),
 • podpora pri zvládaní sociálnych zmien (strata rodiny, zamestnania, blízkej osoby, rozvod v rodine, náhradná starostlivosť),
 • poskytovanie podpory a poradenstva zameraných na adaptáciu študentov prichádzajúcich zo strednej školy do vysokoškolského prostredia.

Čo môžete očakávať od stretnutia v oblasti sociálneho poradenstva?

 • stretnutia prebiehajú v dôvernej atmosfére,
 • stretnutia trvajú približne 30 minút (pri niektorých okolnostiach môžu byť o niečo dlhšie alebo kratšie),
 • hlavnou zásadou našej práce je rešpekt k jedinečnosti každého životného príbehu. Rozhovor je zameraný na potreby každého klienta s cieľom získavania istoty, rovnováhy a sebarozvoja.

Kto môže využiť služby sociálneho poradenstva?

 • všetci študenti Žilinskej univerzity,
 • všetci zamestnanci Žilinskej univerzity.

Ako si môžete zarezervovať stretnutie?

 • online cez rezervačný formulár / SvF, SjF, FBI /  FEIT, FRI, FHV / FPEDAS, VÚVB
 • telefonicky na čísle sociálneho poradcu podľa príslušnej fakulty,
 • mailom na adresu sociálneho poradcu podľa príslušnej fakulty. Počas pracovných dní odpovieme do 24 hodín,
 • osobne v miestnosti AA015 a AA016 počas stránkových dní.

Univerzitný tím sociálnej podpory

Sociálna poradkyňa (FRI, FHV, FEIT)

Sociálna poradkyňa (FRI, FHV, FEIT)

Mgr. Soňa Spišáková

Miestnosť: AA016

tel.: +421 41 513 5039

e-mail: sona.spisakova@uniza.sk

Sociálna poradkyňa (FPEDAS, VÚVB)

Sociálna poradkyňa (FPEDAS, VÚVB)

Bc. Jana Závodská

Miestnosť: AA016

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Bc. Jana Závodská / tel.: +421 41 513 5040 / e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline