Národný rozvojový projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech, spúšťa sériu webinárov zameraných na vysokoškolských študentov, mladých vedcov a budúcich podnikateľov. 14.apríla 2020 o 18:00 hod. sa uskutoční webinár Vedia si teoretickí fyzici predstaviť 10-rozmerný priestor? V tomto týždni sa zrealizujú aj ďalšie dva webináre zamerané na neverbálnu komunikáciu a inovácie v podnikaní. Podujatia sú organizované bezplatne a prihlásenie je vo forme online formulára, ktorý nájdete pri každej udalosti.

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa na Erasmus študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2020/2021. Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu študentov a podmienkach absolvovania študijných pobytov a stáži. Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám a zoznam fakultných koordinátorov podľa fakúlt UNIZA sú zverejnené na stránke oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM).

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.