Sehr geehrte Damen und Herren,

gern möchten wir Sie nochmals auf unsere aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2018/19 für Graduierte aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn aufmerksam machen. Wir bitten Sie, die Ausschreibung an Studierende und weitere Interessierte weiterzuleiten sowie ggf. auf Ihrer Website zu verlinken.

Najbližšia skúška Goethe-zertifikat B2 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutoční 4. 12. 2017 - písomná časť a 5. 12. 2017 – ústna časť. V prípade záujmu o uvedenú skúšku máte možnosť sa prihlásiť do 25. 10. 2017. Prihlášku a ďalšie informácie ohľadom prihlasovania nájdete na našej webovej stránke TU.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.