Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2019/2020.

V rámci informačnej kampane pre výber študentov na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2019/2020 si Vás dovoľujeme pozvať na celouniverzitné informačné stretnutie s prezentáciami bývalých Erasmus+ študentov.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.