Pozvánka na OJP4Danube workshop

Oddelenie medzinárodných výskumných projektov – ERAdiate+ si Vás dovoľuje pozvať na online workshop pod názvom Ten years of ITS Directive: Joint technical workshop of CROCODILE 3, FRAME NEXT and OJP4Danube, ktorý sa uskutoční 24. novembra 2020. Posledná časť workshopu bude venovaná projektu OJP4Danube, ktorý je financovaný z nadnárodného programu INTERREG DTP a zaoberá sa prepojením multimodálnych služieb s cieľom vytvoriť základ pre fungujúcu cezhraničnú cestovnú informačnú sieť.

Na workshope sa dozviete viac informácii o projekte, jeho cieľoch ako aj očakávané výsledky a výstupy projektu.

Registrácia na podujatie je bezplatná a dostupná na tomto odkaze.

ERAdiate+

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.