Príkaz rektora č. 16/2020 o prijatí opatrení spojených s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.10.2020 bol vydaný Príkaz rektora č. 16/2020 o prijatí opatrení spojených s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19.

Príloha: Príkaz rektora č. 16/2020 o prijatí opatrení spojených s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19

Príloha č.1 k PR 16/2020: Vzor zoznamu zamestnancov

vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.