Oznam – Príkaz rektora č. 1/2019

Oznamujeme Vám, že rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zabezpečenia poskytovaného rozsahu vzdelávania a požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu vydal Príkaz rektora č. 1/2019.

Príkaz upravuje spôsob uskutočňovania trvalých a jednorazových zmien v rozvrhu. Prílohami k príkazu sú formuláre na trvalú zmenu výučby a na evidenciu jednorazových zmien.

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

prorektor pre vzdelávanie

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.