Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – výzva č.1/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 4. 2. 2019 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – výzva č.1/2019 na podávanie návrhov projektov študentmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA.

Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so smernicou č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline. Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Viac info

Ing. Helena Vráblová
vedúca Oddelenia pre vedu a výskum

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.