Súťaž L'OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede 2018 – prihlásenie do 10. 2. 2018

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú druhý ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 19 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete.

Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.

Podmienky účasti:

  • Slovenské štátne občianstvo
  • Titul PhD.
  • Venovanie sa vedeckej činnosti
  • Výskum v oblasti Vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách
  • Výskum sa musí konať v Slovenskej Republike
  • Vek do 45 rokov (vrátane)

Vedkyne sa môžu prihlásiť do súťaže do 10. 2. 2018 prostredníctvom webových stránok ; zároveň je potrebné poštou zaslať originál prihlasovacieho formulára podľa informácií zverejnených na uvedenej stránke v časti aktuálny ročník.

Leták

Oddelenie pre vedu a výskum

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.