Dôležité adresy a kontakty

Rektorát

Rektorát

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA
prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
Inštitucionálny Erasmus+ koordinátor Žilinskej univerzity v Žiline
tel.: +421 41 513 5130 
e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Ing. Lucia Pijaková
koordinácia Erasmus+ projektov KA131, koordinácia študijných pobytov a stáži študentov UNIZA
tel.: +421 41 513 5133  
e-mail: lucia.pijakova@uniza.sk

Bc. Daniela Klačanská
koordinácia Erasmus+ mobilít pedagógov UNIZA
tel.: +421 41 513 5132
e-mail na zastupujúcu: daniela.klacanska@uniza.sk

Ing. Eva Labantová
koordinácia Erasmus mobilít zamestnancov UNIZA KA131 a pedagógov KA171
tel.: +421 41 513 5139
e-mail: eva.labantova@uniza.sk

Mgr. Lucia Jendrichovská
koordinácia Erasmus+ prichádzajúcich študentov a študentov KA171
tel.: +421 41 513 5149 
e-mail: lucia.jendrichovska@uniza.sk

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 3467 
e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
koordinátor Erasmus+ mobilít FPEDAS
miestnosť: BF252
tel.: +421 41 513 3062  
e-mail: salaga@fpedas.uniza.sk

prof. Ing. Ivan Kuric, Dr.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 2800 
e-mail: ivan.kuric@fstroj.uniza.sk

Mgr. Renáta Janovčíková
koordinátorka Erasmus+ mobilít SjF
miestnosť: BA206
tel.: +421 41 513 2518  
e-mail: renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Peter Brída, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 2066 
e-mail: peter.brida@fel.uniza.sk

Mgr. Silvia Pirniková
koordinátorka Erasmus+ mobilít FEIT
miestnosť: BD105
tel.: +421 41 513 2062  
e-mail: silvia.pirnikova@fel.uniza.sk

doc. Ing. Petra Bujňáková, PhD.
prodekanka
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5674
e-mail: petra.bujnakova@fstav.uniza.sk

Monika Ilovská
koordinátorka Erasmus+ mobilít SvF
miestnosť:
tel.: +421 41 513 5502  
e-mail: erasmus.ce@uniza.sk

Ing. Martin Boroš, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 6668
e-mail: martin.boros@fbi.uniza.sk

Ing. Mária Lusková, PhD.
koordinátorka Erasmus+ mobilít FBI
miestnosť: MA121
tel.: +421 41 513 6766  
e-mail: maria.luskova@fbi.uniza.sk

doc. Ing. Peter Márton, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 4053 
e-mail: peter.marton@fri.uniza.sk

Mgr. Petra Cvičeková
koordinátorka Erasmus+ mobilít FRI
miestnosť: RA111
tel.: +421 41 513 4073
e-mail: petra.cvicekova@fri.uniza.sk

Mgr. Jakub Švec, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 6104 
e-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk

Mgr. Lenka Kalusová
koordinátorka Erasmus+ mobilít FHV
miestnosť: AD313
tel.: +421 41 513 6113  
e-mail: lenka.kalusova@fhv.uniza.sk

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.
riaditeľ
VÚVB Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 52 449 9108 
e-mail: janiga@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Lucia Pijaková / lucia.pijakova@uniza.sk / +421 41 513 5133

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť