Dôležité adresy a kontakty

Rektorát

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
Inštitucionálny Erasmus+ koordinátor Žilinskej univerzity v Žiline
tel.: +421 41 513 5130 
e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Mgr. Lenka Kuzmová
koordinácia aktivít Erasmus+ projektov KA103, Erasmus+ zmluvy o spolupráci, koordinácia študijných pobytov a stáži študentov UNIZA
tel.: +421 41 513 5133  
e-mail: lenka.kuzmova@uniza.sk

Anna Súkeníková
koordinácia Erasmus+ mobilít pedagógov UNIZA
tel.: +421 41 513 5132  
e-mail: anna.sukenikova@rekt.uniza.sk

Janka Andrlová
koordinácia Erasmus mobilít zamestnancov UNIZA KA103 a pedagógov KA107
tel.: +421 41 513 5139
e-mail: janka.andrlova@rekt.uniza.sk

Ing. Veronika Tamášiová
Erasmus+ prichádzajúci študenti, vnútorná kontrola Erasmus+ dokumentácie študentov
tel.: +421 41 513 5149 
e-mail: veronika.tamasiova@uniza.sk

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 3467 
e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
koordinátor Erasmus+ mobilít FPEDAS
miestnosť: BF252
tel.: +421 41 513 3062  
e-mail: salaga@fpedas.uniza.sk

Strojnícka fakulta

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 2800 
e-mail: ivan.kuric@fstroj.uniza.sk

Mgr. Renáta Janovčíková
koordinátorka Erasmus+ mobilít SjF
miestnosť: BA206
tel.: +421 41 513 2518  
e-mail: renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

prof. Ing. Peter Brída, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 2066 
e-mail: peter.brida@fel.uniza.sk

Mgr. Silvia Pirniková
koordinátorka Erasmus+ mobilít FEIT
miestnosť: BC103
tel.: +421 41 513 2062  
e-mail: silvia.pirnikova@fel.uniza.sk

Stavebná fakulta

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5707
e-mail: peter.krusinsky@fstav.uniza.sk

Mgr. Mariana Hírešová
koordinátorka Erasmus+ mobilít SvF
miestnosť: AE310
tel.: +421 41 513 5512  
e-mail: mariana.hiresova@fstav.uniza.sk

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.
prodekanka
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 6610 
e-mail: katarina.holla@fbi.uniza.sk

Dana Baránková
koordinátorka Erasmus+ mobilít FBI
miestnosť: MA203
tel.: +421 41 513 6710  
e-mail: dana.barankova@fbi.uniza.sk

Fakulta riadenia a informatiky

doc. Ing. Peter Márton, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 4053 
e-mail: peter.marton@fri.uniza.sk

Ing. Jaroslava Benková
koordinátorka Erasmus+ mobilít FRI
miestnosť: RB257
tel.: +421 41 513 4451  
e-mail: jaroslava.benkova@fri.uniza.sk

Fakulta humanitných vied

PeadDr. Milan Kubiatko, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 6104 
e-mail: milan.kubiatko@fhv.uniza.sk

Mgr. Lenka Kalúsová
koordinátorka Erasmus+ mobilít FHV
miestnosť: AD313
tel.: +421 41 513 6113  
e-mail: lenka.kalusova@fhv.uniza.sk

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.
riaditeľ
VÚVB Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 52 449 9108 
e-mail: janiga@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Lenka Kuzmová / lenka.kuzmova@rekt.uniza.sk / +421 41 513 5133

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.