Dôležité adresy a kontakty

Rektorát

Rektorát

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA
prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
Inštitucionálny Erasmus+ koordinátor Žilinskej univerzity v Žiline
tel.: +421 41 513 5130 
e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk

Mgr. Lenka Kuzmová
koordinácia aktivít Erasmus+ projektov KA103, Erasmus+ zmluvy o spolupráci, koordinácia študijných pobytov a stáži študentov UNIZA
tel.: +421 41 513 5133  
e-mail: lenka.kuzmova@uniza.sk

Anna Súkeníková
koordinácia Erasmus+ mobilít pedagógov UNIZA
tel.: +421 41 513 5132  
e-mail: anna.sukenikova@rekt.uniza.sk

Janka Andrlová
koordinácia Erasmus mobilít zamestnancov UNIZA KA103 a pedagógov KA107
tel.: +421 41 513 5139
e-mail: janka.andrlova@rekt.uniza.sk

Mgr. Lucia Jendrichovská
koordinácia Erasmus+ prichádzajúcich študentov, ubytovanie študentov
tel.: +421 41 513 5149 
e-mail: lucia.jendrichovska@uniza.sk

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 3467 
e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
koordinátor Erasmus+ mobilít FPEDAS
miestnosť: BF252
tel.: +421 41 513 3062  
e-mail: salaga@fpedas.uniza.sk

prof. Ing. Ivan Kuric, Dr.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 2800 
e-mail: ivan.kuric@fstroj.uniza.sk

Mgr. Renáta Janovčíková
koordinátorka Erasmus+ mobilít SjF
miestnosť: BA206
tel.: +421 41 513 2518  
e-mail: renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Peter Brída, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 2066 
e-mail: peter.brida@fel.uniza.sk

Mgr. Silvia Pirniková
koordinátorka Erasmus+ mobilít FEIT
miestnosť: BC103
tel.: +421 41 513 2062  
e-mail: silvia.pirnikova@fel.uniza.sk

Ing. Petra Bujňáková, PhD.
prodekanka
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5674
e-mail: petra.bujnakova@fstav.uniza.sk

Mgr. Zuzana Pudiková
koordinátorka Erasmus+ mobilít SvF
miestnosť:
tel.: +421 41 513 5801  
e-mail: zuzana.pudikova@fstav.uniza.sk

doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.
prodekanka
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 6610 
e-mail: katarina.holla@fbi.uniza.sk

Dana Baránková
koordinátorka Erasmus+ mobilít FBI
miestnosť: MA203
tel.: +421 41 513 6710  
e-mail: dana.barankova@fbi.uniza.sk

doc. Ing. Peter Márton, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 4053 
e-mail: peter.marton@fri.uniza.sk

Bc. Renáta Tavačová
koordinátorka Erasmus+ mobilít FRI
miestnosť: RA111
tel.: +421 41 513 4522  
e-mail: renata.tavacova@fri.uniza.sk

PeadDr. Rastislav Metruk, PhD.
prodekan
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 6104 
e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

Mgr. Lenka Kalusová
koordinátorka Erasmus+ mobilít FHV
miestnosť: AD313
tel.: +421 41 513 6113  
e-mail: lenka.kalusova@fhv.uniza.sk

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.
riaditeľ
VÚVB Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 52 449 9108 
e-mail: janiga@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Lenka Kuzmová / lenka.kuzmova@rekt.uniza.sk / +421 41 513 5133

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.