Redakčná a edičná rada

Redakčná rada - Predseda

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Redakčná rada - členovia

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.

prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

doc. Ing. Marek Kvet, PhD.

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD.

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

Ing. Alena Michálková

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

prof. Dr. Ing. Milan Sága

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

Tajomníčka

Ing. Katarína Markusová

Edičná rada - Predseda

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Edičná rada - členovia

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

Ing. Alena Michálková

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Tajomníčka

Ing. Katarína Markusová

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.