Redakčná a edičná rada

Redakčná rada - Predseda

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Redakčná rada - členovia

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

doc. Ing. Marek Kvet, PhD.

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD.

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

Ing. Alena Michálková

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

prof. Ing. Peter Palček, PhD.

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

prof. Dr. Ing. Milan Sága

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Tajomníčka

Ing. Katarína Markusová

Edičná rada - Predseda

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Edičná rada - členovia

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

Ing. Alena Michálková

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Tajomníčka

Ing. Katarína Markusová

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.