Čo je sociálne štipendium

Sociálne štipendium je jedným z nástrojov sociálnej podpory študentov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Štipendium je priamou sociálnou podporou. Nepriamou sociálnou podporou je stravovanie a ubytovanie s poskytnutím príspevku štátu univerzite.

Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb.

Poskytuje sa študentom dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z.z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb.

Výška sociálneho štipendia je naviazaná na sumy životného minima, ktoré sa každoročne upravujú k dátumu 1.7. príslušného kalendárneho roka.

Pre koho je určené

Študentom dennej formy štúdia 1. a 2. stupňa.

Študentom s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

Študentom, ktorí nemajú prekročenú štandardnú dĺžku štúdia.

Aké sú podmienky jeho získania

Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje § 96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o sociálne štipendium si môže študent podať až po zápise na štúdium v danom akademickom roku.

K žiadosti prikladá dokumenty, potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa.

Na koho sa obrátiť

Bc. Jana Závodská

jana.zavodska@uniza.sk

PhDr. Katarína Gažová

katarina.gazova@uniza.sk

Mgr. Soňa Spišáková

sona.spisakova@uniza.sk

PhDr. Katarína Gažová

katarina.gazova@uniza.sk

PhDr. Katarína Gažová

katarina.gazova@uniza.sk

Mgr. Soňa Spišáková

sona.spisakova@uniza.sk

Mgr. Soňa Spišáková

sona.spisakova@uniza.sk

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Bc. Jana Závodská

jana.zavodska@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / +421 41 513 5151 / renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť