Návrat Erasmus+ účastníkov mobilít zo zahraničia

Erasmus+ študentom UNIZA, ktorí sa nachádzajú na mobilitách v zahraničí, dávame do pozornosti tlačovú správu národnej agentúry Erasmus+ v Bratislave, ktorá bola zverejnená na stránke NA a informáciu MZV a EZ SR o príprave návratu občanov SR.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pripravuje návrat občanov SR zo zahraničia. Podľa oznamu MZV a EZ SR, účastníci Erasmus+ mobilít, ktorí sa rozhodnú vrátiť na Slovensko, by mali sledovať informačné zdroje MZV a EZ SR a postupovať podľa zverejnených odporúčaní. Zastupiteľské úrady SR v zahraničí, ktoré poskytnú ďalšie informácie a inštrukcie, je potrebné kontaktovať predovšetkým elektronicky.

Oznam MZV a EZ SR

Zoznam zastupiteľských úradov SR v zahraničí

Tlačová správa NA Erasmus+ v Bratislave

Dovoľujeme si rovnako upozorniť na aktualizované informácie týkajúce sa núdzového stavu na Slovensku, ktoré sa nachádzajú na stránkach:

MV SR: vyhlásenie núdzového stavu

ÚVZ SR: opatrenia Hlavného hygienika SR verejná vyhláška

MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním

Stránka NA Erasmus+ v Bratislave

Erasmus+ kontakty na fakultách UNIZA a OMVaM

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.