Mimoriadna výzva na podávanie žiadostí o granty na Erasmus+ stáže LS 2018/2019

Radi by sme Vás informovali o mimoriadnej výzve na podávanie žiadostí o finančný grant na Erasmus+ stáže letného semestra 2018/2019.

Prečo stáž Erasmus+?

Erasmus+ stáž je súčasťou štúdia na UNIZA. Počas Erasmus+ stáže získate mnoho praktických skúseností v oblasti svojho štúdia, získate kontakty pre budúcu kariéru, zdokonalíte sa v cudzom jazyku, spoznáte novú krajinu...

Slovenské aj medzinárodné podniky a spoločnosti pri prijímaní nových zamestnancov uprednostňujú absolventov VŠ s odbornými skúsenosťami nadobudnutými počas Erasmus+ stáže. Študenti, ktorí absolvovali Erasmus+ stáž majú o polovicu väčšiu šancu nájsť si prácu hneď po ukončení štúdia, v porovnaní so študentom, ktorý nebol na Erasmus+ mobilite...

Podrobné informácie záujemcom poskytnú Erasmus+ fakultní koordinátori

Podrobné informácie

Mgr. Lenka Kuzmová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.