Informácia o možnosti štúdia pre akademický rok 2022/2023

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 


Bakalárske študijné programy SK | EN

 • cestná doprava (špecializácia: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
 • železničná doprava
 • letecká doprava (špecializácia: letecká doprava, profesionálny pilot)
 • distribučné technológie a služby
 • vodná doprava
 • zasielateľstvo a logistika
 • dopravné služby v osobnej doprave
 • ekonomika a manažment podniku
 • finančný manažment
 • elektronický obchod a manažment
Inžinierske študijné programy SK | EN
 • cestná doprava (špecializácia: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
 • železničná doprava
 • letecká doprava (špecializácia: letecká doprava, technológia údržby lietadiel)
 • poštové inžinierstvo
 • zasielateľstvo a logistika
 • ekonomika a manažment podniku
 • finančný manažment
 • elektronický obchod a manažment
Doktorandské študijné programy SK | EN
 • dopravné služby*
 • dopravná technika a technológia*
 • ekonomika a manažment podniku*
 • ekonomika dopravy, spojov a služieb*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazykuStrojnícka fakulta 

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • počítačové konštruovanie a simulácie
 • strojárske technológie
 • energetická a environmentálna technika
 • priemyselné inžinierstvo
 • vozidlá a motory
 • strojárstvo

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • automatizované výrobné systémy*
 • počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve*
 • strojárske technológie*
 • technické materiály*
 • priemyselné inžinierstvo*
 • technika prostredia*
 • vozidlá a motory*
 • mechanical engineering***
 • strojárstvo

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • automatizované výrobné systémy*
 • strojárske technológie*
 • technické materiály*
 • časti a mechanizmy strojov*
 • energetické stroje a zariadenia*
 • koľajové vozidlá*
 • priemyselné inžinierstvo*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku
*** študijný program akreditovaný len v anglickom jazykuFakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • automatizácia
 • biomedicínske inžinierstvo
 • elektrooptika
 • elektrotechnika (špecializácia: autotronika, elektroenergetika, elektrické pohony a trakcia, výkonové elektronické systémy)
 • komunikačné a informačné technológie
 • multimediálne technológie

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • biomedicínske inžinierstvo
 • fotonika
 • riadenie procesov
 • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
 • multimediálne inžinierstvo
 • výkonové elektronické systémy (špecializácia: autotronika, elektroenergetika, elektrické pohony, výkonová elektronika)

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • elektrotechnológie a materiály*
 • riadenie procesov*
 • silnoprúdová elektrotechnika*
 • telekomunikácie*
 • teoretická elektrotechnika*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazykuStavebná fakulta

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • geodézia a kartografia
 • pozemné staviteľstvo
 • staviteľstvo
 • civil engineering – v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • pozemné staviteľstvo (špecializácia: pozemné staviteľstvo, nosné konštrukcie budov)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (špecializácia: cestné staviteľstvo, objekty dopravných stavieb, železničné staviteľstvo, plánovanie dopravnej infraštruktúry)
 • civil engineering structures – v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • technológia a manažment stavieb

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku

 
 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • bezpečnostný manažment
 • krízový manažment
 • záchranné služby

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • bezpečnostný manažment
 • krízový manažment
 • záchranné služby

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • bezpečnostný manažment*
 • krízový manažment*
 • záchranné služby*

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku

 


Fakulta riadenia a informatiky

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • informatika*
 • informačné a sieťové technológie*
 • informatika a riadenie*
 • manažment
 • počítačové inžinierstvo*

Inžinierske študijné programy SK | EN

 • informačné systémy*
 • biomedicínska informatika*
 • inteligentné informačné systémy*
 • aplikované sieťové inžinierstvo*
 • informačný manažment
 • počítačové inžinierstvo*

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • aplikovaná informatika*
 • manažment*

* študijný program vyučovaný v slovenskom alebo anglickom jazyku

 


Fakulta humanitných vied 

Bakalárske študijné programy SK | EN

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu

Magisterské študijné programy SK | EN

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu

Doktorandské študijné programy SK | EN

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo


Celouniverzitné študijné programy
 
Výskumný ústav vysokohorskej biológie 

Bakalársky študijný program SK | EN
 • stráž prírody*

Magisterský študijný program SK | EN

 • alpínska a vysokohorská ekológia

* študijný program v slovenskom alebo anglickom jazykuÚstav znaleckého výskumu a vzdelávania 

Doktorandský študijný program SK | EN

 • súdne inžinierstvo

 

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť