Pozvánka na prednášku FHV

Fakulta humanitných vied pozýva na hosťovskú prednášku doktorky Oleny Hundarenko z Kirovohrad State Pedagogical University, Ukraine s názvom: A Glimpse into Current Ukrainian Culture and Education. Prednáška sa koná 12. novembra 2015 o 13.00 hod. v miestnosti AF 210. Prednáška bude v anglickom jazyku.

Plagát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.