Výzva na predkladanie prihlášok, program ERASMUS+, aktivita KA1: Mobilita zamestnancov-výučba, šk. rok 2015/2016

Prihlášku, potvrdený program výučby v slovenskom, alebo anglickom jazyku /môže byť kópia/, zápis z výberoveho konania na fakulte/ústave spolu so zoznamom uchádzačov, doručte, prosím, na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing rektorátu.
Termín:  15.7.2015

Prílohy

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

Prihláška

Program výučby sk

Program výučby en

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.