Pozvánka na konferenciu COINTT 2022

Pozývame Vás na konferenciu COINTT 2022: COOPERATION INNNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER, ktorá sa bude konať 18. - 19. 10. 2022 v hoteli Saffron ****, Radlinského 27, Bratislava.

COINTT je odborná konferencia s medzinárodnou účasťou o transfere technológií, duševnom vlastníctve a podnikaní. Za jej vznikom je myšlienka stretávania sa akademického a podnikateľského sveta a ich prepájania, s čím nepriamo súvisí čiastočné riešenie financovania vysokých škôl a univerzít, ako aj zvyšovania platov vedecko-výskumných pracovníkov na Slovensku. Konferencia je venovaná hlavnej téme: Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

Registrácia

21092022 Pozvanka konferencia COINTT 2022

Centrum pre Transfer Technológií/Technologický Inkubátor
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.