UNIZAclub počas letných prázdnin na KAJ FHV UNIZA

Študenti učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii a ich pedagógovia z KAJ FHV UNIZA prichádzajú s ponukou anglického klubu (UNIZAclub) pre deti mladšieho školského veku počas letných prázdnin v dvoch termínoch:

  • 1. termín: 4. – 8. júl 2022 (4 dni)
  • 2. termín: 22. – 26. august 2022 (5 dní)

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.

S pozdravom za celý realizačný tím,

Eva Leláková
KAJ FHV UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.