Vyhlásenie Vedenia Žilinskej univerzity v Žiline

Vedenie Žilinskej univerzity v Žiline a zástupcovia jej akademickej obce vyjadrujú podporu uzneseniam akademickej obce Univerzity Komenského prijatých dňa 11. 10. 2021, v ktorých sa vyjadrujú vážne obavy o budúcnosť slovenského vysokého školstva.

UK vyjadruje vážne obavy o budúcnosť slovenského vysokého školstva

 

Vedenie UNIZA

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.