Univerzitné cykloraňajky v rámci Európskeho týždňa mobility 22.9.2021

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility pozývame všetkých zamestnancov a študentov UNIZA na Univerzitné cykloraňajky, ktoré sa uskutočnia v stredu 22. septembra 2021 v čase od 7:00 hod. do 8:00 hod. na Univerzitnom námestí pred budovou rektorátu.

Na cykloraňajkách si okrem malého občerstvenia:

  • môžete dať skontrolovať bicykel,
  • presvedčiť sa o výhodách cyklodopravy či rozvoji infraštruktúry pre cyklistov v meste a na UNIZA,
  • spoznať riešenie cyklopruhu na Univerzitnej ulici.

Vítaní sú všetci, ktorí prídu do práce na bicykli, pešo alebo mestskou hromadnou dopravou.
Týždeň mobility končí 22. septembra 2021 na Svetový deň bez áut, počas ktorého môžete využiť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu.
Tešíme sa na Vás!

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
Katedra cestnej a mestskej dopravy FPEDAS
OZ Mulica

21092021 Univerzitne cykloranajky 2021

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.