Pozvánka – Športový deň rektora 2021

Srdečne Vás pozývame na 10. ročník ŠDR 2021, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9.9.2021. V prílohách nižšie nájdete všetky dôležité informácie. Prosíme Vás, aby ste nám zaslali e-mailom vyplnenú návratku o Vašej účasti najneskôr do 7.9.2021 do 12:00 hod.

Prihlasujete sa u garantov jednotlivých športov uvedených v „Systéme súťaží". V kolektívnych športoch môže každá fakulta postaviť jedno družstvo. Cykloturistiku v okolí Žiliny zopakujeme pre veľký záujem aj v tomto roku. Prosíme všetkých účastníkov športového dňa, aby sa zúčastnili otváracieho ceremoniálu a tiež vyhodnotenia súťaží.

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám pekný športovo spoločenský zážitok!

Plagát

Systém súťaží

Časový rozpis

Návratka

 

Ústav telesnej výchovy
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.