Veda a médiá - Ako podporiť vedu prostredníctvom vhodnej komunikácie s médiami?

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. si Vás dovoľuje pozvať k účasti na vzdelávacom programe „Veda a médiá - Ako podporiť vedu prostredníctvom vhodnej komunikácie s médiami?“. Vzdelávací program je určený pre všetkých vedcov/kyne, inovátorov/ky, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti. Zlepšiť sa v príprave tlačových správ, príprave textov pre sociálne siete, webstránky a komunikáciu s médiami. Program je realizovaný v rámci projektu Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI. Účasť na programe je bezplatná.

Termín: 6. 9. 2021 – 7. 9. 2021 (prezenčná forma)

Miesto: Žilinská univerzita v Žiline

Registrácia je otvorená do 2. septembra 2021.

REGISTRÁCIA
Pozvánka
Program

 

Oddelenie pre vedu a výskum

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.