UNIZA dôveruje vedecko-výskumným poznatkom

Žilinská univerzita v Žiline intenzívne vníma výzvy a dianie okolo nás. Ako vedecko-výskumná inštitúcia dôveruje vedcom a výskumníkom, podporuje ich prácu a zdôrazňuje jej význam aj v súčasnosti.

Na základe dostupných vedeckých poznatkov je priebeh ochorenia Covid-19 miernejší po podaní vakcíny.

Veríme, že výsledky práce vedcov a výskumníkov budú pre nás všetkých posolstvom zdravého myslenia a zodpovedného konania v zložitých časoch, ktoré v súčasnosti žijeme. Využime tento čas na posilnenie našej odolnosti spôsobom, ktorý je v súlade s hodnotou ochrany zdravia a bezpečnosti spoločnosti.

Pomôžme spolu vrátiť život a štúdium do normálnych koľají.

Príhovor rektora

vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.