Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 21. júna 2021 o 13:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční online, prostredníctvom videohovoru aplikácie MS Teams – link na prístup.

Predbežný  program rokovania:

 1. Návrh Smernice č. 202 – Kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a zásady obsadzovania funkcií „hosťujúci profesor"
 2. Návrh Smernice č. 203 – Pravidlá pre tvorbu odporúčaných študijných plánov študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline
 3. Návrh Smernice č. 204 – Pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline
 4. Návrh Smernice č. 205 – Pravidlá na priraďovanie učiteľov na zabezpečovanie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline
 5. Návrh Smernice č. 208 – Pravidlá pre získavanie práv, zosúlaďovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie na Žilinskej univerzite v Žiline
 6. Návrh Smernice č. 210 – Štatút Akreditačnej rady Žilinskej univerzity v Žiline
 7. Návrh Smernice č. 211 – Postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Žilinskej univerzite v Žiline
 8. Návrh Smernice č. 212 – Pravidlá pre definovanie pracovnej záťaže tvorivých zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline
 9. Návrh Smernice č. 213 – Politiky na zabezpečovanie kvality na Žilinskej univerzite v Žiline
 10. Návrh Smernice č. 214 – Štruktúry vnútorného systému zabezpečovania kvality pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline
 11. Návrh Smernice č. 216 – Zabezpečenie kvality doktorandského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
 12. Rôzne

 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.