Nová Magna Charta Universitatum

Dňa 16. a 17. júna 2021 bude po prvýkrát podpísaná nová Magna Charta (MCU 2020) virtuálne. Všetci signatári MCU, ktorí podpísali Magna Charta Universitatum v roku 1988, boli vyzvaní, aby podpísali verziu 2020 e-mailom, a skutočnosť, že tak robia, bude prezentovaná na virtuálnom podujatí.

Celkovo bola Magna Charta Universitatum podpísaná 904 univerzitami z 88 krajín.
Na podujatí vystúpia medzinárodní rečníci s ich globálnym pohľadom na súčasné a očakávané budúce prostredia, ktorým univerzity čelia, a na to, ako na ne reaguje MCU 2020 pri posilňovaní úlohy univerzít pri ochrane planéty a podpore zdravia, prosperity a osvety po celom svete.
Podrobnejšie informácie

16062021 Magna Charta Universitatum 1

16062021 Magna Charta Universitatum 2

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.