PRIESKUM INFORMOVANOSTI: KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti zúčastnenia sa na prieskume – KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY. Cieľom dotazníka je zistiť úroveň informovanosti občanov v Žilinskom kraji ohľadne Konferencie o budúcnosti Európy a záujem verejnosti o aktívne zapojenie sa do budovania budúcnosti EÚ.

Dotazník je anonymný a krátky, jeho vyplnenie Vám nezaberie veľa času. Prieskum bude trvať do 21.06.2021 a následne po jeho ukončení, vyžrebujeme piatich účastníkov, ktorí od nás dostanú zaujímavé vecné ceny.

Link na dotazník

Viac info

Váš názor je pre nás dôležitý a za Vašu pomoc sme veľmi vďační.

 

Europe Direct Žilina
Univerzitná knižnica UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.