Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 7. júna 2021 o 14:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční online, prostredníctvom videohovoru aplikácie MS Teams – link na prístup.

Predbežný  program rokovania:

  1. Návrh na schválenie člena Legislatívnej komisie AS UNIZA
  2. Návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA
  3. Návrh výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2020
  4. Návrh Dodatku č. 16 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA
  5. Rôzne

 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.