Hlasovacia súťaž o najpopulárnejší poster vedeckého projektu z Grantového systému UNIZA

Vyhlasujeme súťaž o najpopulárnejší poster vedeckého projektu z Grantového systému UNIZA, ktorého výzvy boli vyhlásené rektorom v roku 2019 a 2020 na podporu vedeckých zámerov v 3 kategóriách:

  1. študenti 2. stupňa,
  2. študenti 3. stupňa,
  3. mladí zamestnanci do 35 rokov.

Na nižšie uvedenom odkaze nájdete postery študentov 2. stupňa štúdia s ich dosiahnutými záverečnými výsledkami projektov a postery študentov 3. stupňa štúdia a mladých zamestnancov do 35 rokov s dosiahnutými priebežnými výsledkami projektov.

Na pripravenom portáli môžete dať svoj hlas v každej kategórii za ten poster, ktorý sa vám najviac páči. Hlasovať môžu pedagógovia, výskumníci a študenti všetkých stupňov štúdia aj z domu po prihlásení do LDAP účtu (aj z mobilu alebo smartfónu). Hlasovanie trvá od 16. 4 do 14. 5. 2021. V každej kategórii môžete odovzdať len 1 hlas. Zahlasovaním ste zaradení do zlosovania o zaujímavú cenu. Vyhodnotenie súťaže je plánované na 18. 5. 2021. Postery s najväčším počtom hlasov v každej kategórii budú ocenené cenami rektora UNIZA.

 

Grantový systém UNIZA
prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.