Príkaz rektora č. 2/2021 o organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“), vydáva príkaz rektora č. 2/2021.

Príloha: Príkaz rektora č. 2/2021 o organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.