Od 6. 2. 2021 - miestne odberné miesto na antigénové testovanie choroby COVID-19 v areáli UNIZA

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť RESCUE SYSTÉM, s. r. o. v spolupráci  so Žilinskou univerzitou v Žiline (ďalej UNIZA), oficiálne otvára od 6. 2. 2021 do 31. 3. 2021  miestne odberné miesto (MOM) na antigénové testovanie choroby COVID - 19, ktoré sa bude nachádzať v areáli UNIZA, na Univerzitnej ul. 8215/1  v Žiline,  vo vestibule budovy AR na 1. poschodí (vstup od budovy CEIT).

Registráciu pre zamestnancov, študentov a verejnosť bude možné vykonať po oficiálnom zverejnení miesta MOM Ministerstvom zdravotníctva SR na internetovej stránke. Do toho času platí poradie testovania podľa príchodu na odberné miesto.

Testovanie v MOM na UNIZA sa  bude uskutočňovať takto:        

pondelok – piatok: 09:00 – 18:00 hod. (posledný odber 17:30 hod.)

sobota: 08:00 – 18:00 hod. (posledný odber 17:30 hod.)

Čas vyhradený na obedňajšiu prestávku je od 12:00 do 13:00 hod.

K vykonaniu testu je potrebné predložiť doklad totožnosti!

 

Ing. Jana Gjašiková
kvestorka

TS MOM UNIZA AR 1

TS MOM UNIZA AR 2

TS MOM UNIZA AR 3

TS MOM UNIZA AR 4

TS MOM UNIZA AR 5

TS MOM UNIZA AR 6

TS MOM UNIZA AR 7

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.