Vyhlásenie Žilinskej univerzity v Žiline k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku

Žilinská univerzita v Žiline sa pripája k vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku. Uvedomujúc si význam autonómie univerzít pre šírenie poznania a pre slobodu vedeckého bádania, zdôrazňujeme nevyhnutnosť fungovania akademických samospráv ako nástroja demokratického riadenia vysokých škôl. Podporujeme úsilie o intenzívnejší dialóg a hľadanie riešení, ktoré budú viesť k širšiemu konsenzu.

Vyhlásenie Univerzity Komenského k návrhu novely vysokoškolského zákona

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.