Spoločné vyhlásenie Združenia V7 výskumných a technických univerzít SR a SAV „Úder pod pás slovenskej vede a priemyslu"

Združenie V7 výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky a Slovenskú akadémiu vied nepríjemne zaskočilo a sklamalo rozhodnutie Výskumnej agentúry zrušiť dve výzvy na podporu výskumu a inovácií. Projekty z výziev „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel" a „Priemysel pre 21. storočie" tak prídu celkovo o 313 miliónov eur.

Celé vyhlásenie v prílohe

vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.