Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 15/2020 v znení Dodatku č. 1 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Dňa 9. 12. 2020 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 15/2020 v znení Dodatku č. 1 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a  opatrení Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie a zamedzenie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 15/2020 v znení Dodatku č. 1 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.