Príkaz rektora č. 17/2020 o prijatí opatrení spojených s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6.11.2020 bol vydaný Príkaz rektora č. 17/2020 o prijatí opatrení spojených s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19.

Často kladené otázky sú dostupné aj na: www.somzodpovedny.sk

Príloha: Príkaz rektora č. 17/2020 o prijatí opatrení spojených s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19

Príloha č.1 k PR 17/2020: Vzor zoznamu zamestnancov

vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.