Poďakovanie organizátorom LU SR 2020

V dňoch od 5. do 8. októbra 2020 sa nám navzdory nepriaznivej pandemickej situácie podarilo uskutočniť Letnú univerziádu 2020.

Vďaka Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Žiline, ktorý nám nastavil podmienky na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení a za pomoci zdravotníkov z Červeného kríža, ktorí veľmi zodpovedne dohliadali nad celou súťažou, sme túto organizačne náročnú akciu zvládli bez závažných nedostatkov. Dovoľte mi preto adresovať poďakovanie Vám všetkým, vďaka ktorým sa toto významné športové podujatie vysokoškolákov mohlo uskutočniť, či už to bola podpora z rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej asociácie univerzitného športu, od našich sponzorov, od všetkých katedier a ústavov telesnej výchovy na slovenských vysokých školách, asociácií športových zväzov a osobitne chcem poďakovať celému kolektívu Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity v Žiline za dobre odvedenú prácu.   

Jozef Jandačka
rektor UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.