Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚVZ) a opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie a zamedzenie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA).

Príloha: Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príloha: Príkaz rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.