Príkaz rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 a v rámci opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚVZ) na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA), vydáva príkaz rektora č. 15/2020.

Príloha: Príkaz rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

 

vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.