Správa Európskej komisie o etických aspektoch prepojených a autonómnych vozidiel

Európska komisia publikovala správu expertov o etických aspektoch prepojených a autonómnych vozidiel, ktorej bola súčasťou aj prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. z Oddelenia medzinárodných výskumných projektov – EraDiate+.

Správa EK

Ďalšie informácie nájdete na stránke EK

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.