Ponuka – FHV UNIZA – Jazykové kurzy na ZS 2020/2021

FHV UNIZA v zimnom semestri ak. roka 2020/2021 prichádza s ponukou 10-týždňových kurzov ruského, francúzskeho a latinského jazyka. Na kurzy sa prihlasujte elektronickou formou najneskôr do piatka 25. septembra 2020. Podrobnosti (úrovne, časy, miestnosť, link na prihlasovanie) nájdete v priložených pozvánkach na kurzy. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v utorok 29. septembra 2020. Kurzy sú určené pre študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov UNIZA ako aj pre širokú verejnosť. Kurzy otvoríme pri minimálnom počte: 8 účastníkov.

Pozvánka - Kurzy Ruského jazyka
Pozvánka - Kurzy Latinského a Francúzskeho jazyka

Tešíme sa na Vašu účasť.

Katedra anglického jazyka
Fakulta humanitných vied

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.