Pozvánka - Splav rieky Orava a cykloturistika na Liptove

Ústav telesnej výchovy UNIZA pozýva všetkých záujemcov o splav rieky Oravy, aby si vybrali termín a urýchlene sa prihlásili na adresu uvedenú na propagačnom letáčiku. Kto má záujem spoznávať krásy Liptova zo sedla bicykla, má možnosť prihlásiť sa na cykloturistiku.

Zároveň upozorňujeme študentov, že splavy na rieke Hron tohto roku nebudeme organizovať z dôvodu nedostatočných hygienických podmienok po trase splavu tejto rieky. Taktiež nebudeme organizovať žiadne zahraničné podujatia v rámci LTS.
Všetky aktuálne informácie a návody na individuálne cvičenia nájdete na stránke UTV.

Splav rieky Orava

Cykloturistika na Liptove

Tešíme sa na Vás.

ÚTV UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.