Online prihlasovanie je spustené - Falling Walls Lab Slovakia 2020

Po úspešných ročníkoch 2017 a 2018 sa na Slovensku uskutoční podujatie Falling Walls Lab Slovakia 2020, ktoré je oficiálnou súčasťou prestížneho svetového podujatia Falling Walls Lab.

Podujatie je platformou pre mladých vedcov, podnikateľov a profesionálov zo všetkých oblastí.

Umožňuje im prezentovať svoje výskumné aktivity, podnikateľské modely, inovatívne projekty či myšlienky pred ďalšími mladými inovátormi a váženou porotou z oblasti vedy, inovácií a biznisu.

Každý účastník má na svoju prezentáciu presne 3 minúty.

Podujatia Falling Walls Lab sa každoročne konajú po celom svete. Víťaz národného podujatia postupuje do svetového finále konaného 8. novembra v Berlíne.

Finále je úzko prepojené s každoročne organizovanou mimoriadne prestížnou konferenciou Falling Walls Conference, konanou vždy 9. novembra. V rámci konferencie, okrem iného, prezentuje 20 špičkových svetových vedcov svoje súčasné prevratné výskumné aktivity.

Vzhľadom k dnešnej situácií, nadácia v Berlíne rozhodla, že svetové finále sa uskutoční v digitálnom formáte.

Všetky informácie nájdete v letáku FWLS2020.

 

Oddelenie medzinárodných vzťahov a marketingu
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.