Príkaz rektora č. 6/2020 - Dodatok č. 1

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.03.2020 vydáva dodatok č.1 k príkazu rektora č. 6/2020.

Príloha: Príkaz rektora č. 6/2020 - Dodatok č. 1

 

Vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.